Jump to content

Regulamin serwera Jailbreak


Black
 Share

Recommended Posts

  • Właściciel Serwera

Wstęp


Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Cię z jego nieprzestrzegania.
Wchodząc na serwer z automatu akceptujesz regulamin serwera.

 
1. Ogólne
 
1.1 Administracja serwer reaguje tylko na zgłoszenia na u@.
 
1.2 Regulamin nie ujmie każdej sytuacji, admin z porozumieniem opiekuna/właściciela może podjąć odpowiednie środki.
 
1.3 Zakaz bugowania mapy, guzików (tj. klikanie guzików przez ścianę). Wyjątkiem są guziki, które nie mają innej możliwości kliknięcia. [Ban 15 minut/1h/3h]
 
1.4 Na 5 więźniów przypada maksymalnie 1 klawisz. Liczba klawiszy zaokrągla się w górę, czyli na 6 więźniów dozwolonych jest 2 
  strażników w drużynie Klawiszy.
 
1.5 Buntownik nie może przedłużać mapy, między innymi kampiąć, bądź chowając się. [Ban 15 minut/30 minut/1h]
 
1.6 Zakaz podpowiadanie przez osoby nie żywe między innymi CHAT-VIP, CHAT-GANG, U@. [Ban 3h/12h/1d]
 
1.7 Zakaz podpowiadania przez komunikatory głosowe (TS3, DISCORD) [Ban 6h/1d/3d]
 
1.8 Zakaz wychodzenia poza tekstury mapy. Gracz wykracza poza tekstury mapy wtedy, gdy:   [Ban 30 minut/3h]
- utknął w ścianie. 
- znajduje się poza obszarem mapy (pod mapą itd.)
- Gracz z 1 dodatkowym skokiem, nie może tam wejść. 
                                                      
1.9 Zakazuje się włączania walki i wysyłania więźnia w celu zabicia buntownika. [Wyrzucenie z CT/Ban 3h]
 
1.10 Boks nie może odbywać się w celi, jest to najnudniejsza i najbardziej łatwa forma boksu. [Wyrzucenie z CT/Ban 3h]
 
1.11 Mikrofonu używają tylko osoby po mutacji lub ukończyły 16 lat. Wyjątkiem jest pozwolenia admina. [Mute]
 
1.12 Zakazuje się robienie tzw. 'Free Damage' (strzelenie, uderzenie niechcący więźnia, zaliczany od obicia więcej niż 30HP) [Ban 30 minut/3h]
 
1.13 Podczas buntu, jeżeli strażnik strzeli przez PRZYPADEK w więźnia, więzień nie ma prawa mu oddać. [Ban 30 minut]
 
1.14 Zakaz leczenia się podczas trwania pojedynku i zabaw. [Ban 30 minut/3h]
 
1.15 Zakaz kampienia podczas trwania zabaw i pojedynków. Maksymalnie 20 sekund w jednym pomieszczeniu (Wchodzenie co chwilę do tych samych pomieszczeń 
   będzie uznawane za kampienie tj. (Przebywanie na boisku 20 sekund -> wejście do pomieszczenia obok i pozostanie tam 20 sekund ->  ponowne wejście na boisko) To samo tyczy się zlatywania z wieży i ponowne wlatywanie na nią. [Slay, Ban 30 minut/3h/1d]
 
1.16 Zakaz jeżdżenia pojazdami w pobliżu więźniów na zabawach i życzeniu. Wyjątkiem jest zabawa FreeDay. [Ban 30 minut/3h]
 
1.17 Gdy na serwerze nie ma chętnych, do CT obowiązkowo musi wejść admin, wyjątkiem jest sytuacja gdy admin napiszę do właściciela/opiekuna, że w tym momencie nie mógł wejść do CT i poda powód.
 
1.18 Na serwerze obowiązuje kultura, lecz można przeklinać z umiarem (nie w stronę innych osób).  [Ban 30 minut/3h]
 
1.19 Zakaz używania nick'ów / spray'ów / itd. rasistowskich i obraźliwych w stosunku do graczy, przekonań i wyznań.  [Upomnienie/Ban 15 minut/3h]
 
1.20 Ścianą może być każda nieożywiona struktura o którą możemy się zblokować np. (Szyba, mur, kraty itp.).
 
1.21 Zakaz używania komend cl_lw 0, cl_lc 0, gl_moonlights 1 i róznego rodzaju skryptów.  [Ban 1d/Ban 7d]
 
1.22 Na serwerze mogą być maksymalnie 3 polecenia do odwołania, gdy jest ich więcej polecenie zadane jako pierwsze się odwołuje.
 
1.22 Na serwerze nie ma totalnego bezruchu. W zamian jest bezruch do odwołania. - można ruszać TYLKO myszką.
 
1.23 Zakaz umyślnego wpisywania kill'a na życzeniach, zabawach.   [Upomnienie/Ban 15 minut/3h]

 

1.24 Pozycja buntu  - nakaz patrzenia się maksymalnie w dół, kucając i mając bezruch z zakazem 
   skakania.

 

1.25 Jeżeli jest buntownik wszyscy więźniowie mają pozycje buntu, aż do zabicia buntownika lub odwołania jej przez prowadzącego.

 

1.26 Zakupione usługi na serwerze nie podlegają zwrotom pieniędzy za nie kupionych.
 
1.27 Polecenie 'pozycja buntu' nie może zostać wydane, nakaz pozycji buntu następuję tylko wtedy kiedy jest buntownik.  [Upomnienie/Ban 15 minut/3h]
 
1.28 Po zabiciu buntownika pozycja buntu odwołuje się i więźniowie mają zwykły bezruch.
 
1.29 Maksymalnie mogą obowiązywać 2 zabawy w ciągu tygodnia włącznie z piątkiem.
 
1.30 Polecenia, które nie zostały poprawnie odliczone nie muszą być wyegzekwowane przez więźniów.


1.31 Prowadzący ma obowiązek powtórzyć swoje polecenia przed otwarciem cel. [Upomnienie/Ban 15 minut/3h]
 
1.32 Na zabawach mogą być sojusze, lecz od 6 graczy i maksymalne dwie osoby. [Upomnienie/Ban 15 minut/3h]
 
1.33 Zakaz celowego wprowadzania Administracji w błąd. [3h/12h/1d]
 
1.34 Używania SGS, GS, GSJ, BGS na serwerze jest kategorycznie zabronione. [12h/1d/7d]
                                                         
1.35 Ostatnia rekacja - wiezień który wykona dane polecenie zostaje ukarany (śmierć, karniak, kara, polecenie które może go zabić/obić).
 
1.36 Pierwsza reakcja - więzień który będzie jako pierwszy ma przywilej (immunitet, wybiera więźnia do zabicia, itd)
 
1.37 Jeżeli prowadzący na pierwszej rekacji powie np: "Pierwsza reakcja, podskocz". Więźniowie mogą podskoczyć pomimo zakazu/bezruchu do odwołania.


1.38 Bezpodstawne zgłaszanie innych graczy, jest zabronione. [15 minut]

 

1.39 Rzeczy które nie są uwzględnione w regulaminie, ale pokazuję się o nich informacja na serwerze np: "Więzień ma 40 sekund na wybranie życzenia", są traktowane tak samo jakby one w tym regulaminie były, a kare za łamanie tych zasad wymierza admin pytając się właściciela/opiekuna o długość kary.

1.40 Wszystkie usługi płatne jak i darmowe na serwerze mogą ulec zmianie. 
 
2. Klawisze
 
2.1  Klawiszem może zostać każdy, co zna regulamin oraz ma mutacje (możliwe wyjątki za zgodą admina).
 
2.2  Pierwszeństwo dołączenia do klawiszy mają gracze, którzy przeszli mutacje oraz Ci, którzy nie byli w drużynie klawiszy na poprzedniej mapie.
 
2.3  Prowadzący ma czas na wydanie poleceń i otworzenie cel do 9:00, po tym czasie bez poleceń automatycznie następuje FreeDay.
 
2.4  Klawisz ma nakaz odliczenia każdego polecenia, wyjątkiem bezruch. [Upomnienie/Ban 15 minut/3h]
 
2.5  Poprawne odliczanie musi się zaczynać minimum od 3 i kończyć na 0. Jeżeli poleceń jest więcej niż 1, odliczanie musi zacząć się od 5. [Upomnienie/Ban 15 minut/3h]
 
2.6  Klawisz po każdym poleceniu może, ale nie musi dawać czasu na poprawę. 
 
2.7  Każde polecenie do odwołania ma zostać odliczone i jedyne komendy które je odwołują to "Odwołuję wam (i te polecenie)" oraz "Odwołuję Wam wszystkie nakazy i zakazy".
 
2.8  Każde polecenie zostaje unieważnione, gdy na przykład ("Macie zakaz skakania 3.2.1.0" polecenie następne "Macie zakaz bicia pięścią 3.2.1.0" po rozpoczęciu walki lub innej czynności wymuszającej użycie pięści zakaz bicia dalej obowiązuje).
 
2.9  Polecenie "Macie nakaz kucania" znaczy to samo co "Macie nakaz kucnij przytrzymaj". 
 
2.10 Maxymalnie mogą być 4 polecenia zwykłe i 3 do odwołania, wydawanie kolejnych poleceń nie odwołując poprzednich anuluje te pierwsze. [Upomnienie/Ban 15 minut/3h]
 
2.11 Jeżeli prowadzący chce odwołać więźniom swoje nakazy i zakazy musi powiedzieć: "Odwołuję Wam wszystkie nakazy i zakazy", inne formy odwołania nie są poprawne i nie są uwzględniane jako odwołanie.
 
2.12 Gdy zmieni się prowadzący, odwołują się wtedy wszystkie nakazy i zakazy. Po czym nowy prowadzący musi wydać nowe polecenia, więźniowie w tym czasie mają zwykły bezruch.
 
2.13 Pierwsze polecenie przed otwarciem celi musi zostać powtórzone co najmniej dwukrotnie, w innym przypadku następuje FreeDay. [Upomnienie/Ban 15 minut/3h]
 
2.14 Pierwsze polecenia przed otwarciem celi mogą być sformułowane z maksymalnie 4 nakazów i zakazów i 3 poleceń do odwołania, które się w żadnym stopniu nie przeczą, jednocześnie pierwsze polecenia przed otwarciem celi muszą zostać powtórzone jednakowo. W razie pomyłki następuje FreeDay. [Upomnienie/Ban 15 minut/1h]
 
2.15 Podczas odliczanie cele muszą być otwarte, jeżeli nie będą, a strażnik zabije jest Freekill 
 
2.16 Prowadzący może wydać polecenia mylące dopiero po otwarciu cel, np. HOP, ODWOŁUJĘ WSZYSTKO. Zakaz wydawania poleceń mylących zawierających trzy pierwsze litery polecenia prawidłowego np. KUCie (polecenie mylące) i KUCnij (polecenie poprawne), PODspodem (polecenie mylące) i PODskocz (polecenie poprawne), itp. [Upomnienie/Ban 15 minut/1h]
 
2.17 Klawisz ma zakaz zabijania więźniów bez powodu - tzw. Freekillowania. [Upomnienie/Ban 30 minut/3h/1d/7d]
 
2.18 Klawisz ma zakaz celowego uderzania więźniów (FreeDamage) nawet gdy obrażenia nie przekroczyły 40hp. [Upomnienie/Ban 15 minut/3h]
 
2.19 Klawisze mogą strzelać koło więźniów, rysować po nich markerami, chodzić po nich itd., ale dane czynności nie mogą przeszkadzać więźniom w wykonaniu poleceń prowadzącego. [Upomnienie/Ban 30 minut/3h]
 
2.20 Więzień nie może uderzyć prowokującego klawisza, gdy to zrobi, może zostać to uznane za próbę buntu.
 
2.21 Próba buntu - rzucenie granata przez więźnia w strone klawisza (jakiegokolwiek granata), wyjęcie broni, uciekanie, bycie w GR lub samo podbiegnięcie za blisko do klawisza, to próba buntu.
 
2.22 Klawisz ma zakaz współpracy z więźniami (podrzucanie broni, dolarów itd.). [Upomnienie/Ban 30 minut/3h]
 
2.23 Klawisz ma zakaz rozbijania ucieczki, może być ona tylko rozbita przez więźnia.  [Upomnienie/Ban 30 minut/3h]
 
2.24 Klawisz ma zakaz uciekania z drużyny klawiszy. Klawisz jest zobowiązany grać do końca mapy. Jakakolwiek próba pozostawienia klawiszy bez pomocy (np. wyjście z serwera, wejście po chwili i dołączenie do więźniów) jest karana banem. Wyjątek stanowi uzasadnione usprawiedliwienie klawisza i przedłużenie mapy. [Upomnienie/Ban 1h/6h/Perm Ban na CT]
 
2.25 Klawisze mają słuchać się prowadzącego. Mają zakaz zagłuszania prowadzącego, rozmawiania na własne tematy. Zakaz także wydawania 
   własnych, mylących, czy jakichkolwiek poleceń.

 

2.26 Jeżeli podczas odliczania prowadzący lub reszta klawiszy zobaczy dziwne zachowanie więźnia sugerujące możliwą próbę buntu lub próbę ucieczki. Klawisz może uznać to za próbę buntu. Każde polecenie więzień musi wykonywać poprawnie i jak najszybciej jeżeli więzień tego nie robi, prowadzący lub reszta klawiszy może uznać to za próbę buntu.
 
2.27 Klawisze mają być w gotowości i pomagać prowadzącemu, nie zwiedzać mapy czy też utrudniać mu rozgrywkę.
 
2.28 Mało kreatywne prowadzenie, liczne zauważalne błędy będą skutkowały wyrzuceniem prowadzącego z drużyny klawiszy.
 
2.29 Prowadzący musi na bieżąco wydawać polecenia więźniom, może on przerwać wydawanie poleceń maksymalnie na 90 sekund. Wyjątek stanowi bunt więźnia/ow i zabawa przez prowadzącego. [Upomnienie/Wyrzucenie z CT/Ban na CT]
 
2.30 Zakaz prowadzenia pod fragi. Gdy większość więźniów (ponad połowa) źle wykona polecenia, prowadzący musi dać szansę na poprawę lub  zadać więźniom karny damage. Jedynymi wyjątkami są: [Upomnienie/Ban 30 minut/3h]
     - zabawy gdzie więźniowie giną jeden po drugim (np. sąd, mam talent itp.).
     - zabawy na mapie które potrafią zabijać, np. laserki, gdzie tylko i wyłącznie więzień sam jest odpowiedzialny za to, czy zginie.

 

2.31 Jeżeli jest więcej niż 8 więźniów i dany więzień źle wykona polecenia wydane przed otwarciem cel, prowadzący ma prawo do zabijania, inaczej musi karniakować. [Upomnienie/Ban 30 minut/3h]
 
2.32 Prowadzący ma nakaz brania ponad połowę lub połowę więźniów na mapę, nie wliczając tych co się zbuntowali. [Upomnienie/Wyrzucenie z CT/Ban na CT]
 
2.33 W przypadku gdy prowadzący nakazuje więźniom stworzenie szeregu zaznaczając, że mniejszości będzie zabijał, a więźniowie podzielili się, to prowadzący ma prawo zabić tylko tego więźnia, który jest najbliżej większej grupy i odstaje od szeregu. Klawisz nie może zabić całej grupki, ponieważ możliwe, że ta osoba blokuje.. [Upomnienie/Ban 30 minut/3h]
 
2.34 Klawisze mają zakaz jakiejkolwiek faworyzacji! Jeżeli więźniowie wykonali polecenia źle, prowadzący musi ukarać WSZYSTKICH więźniów jednakowo. Jeżeli np: był bezruch w celi, a klawisz kogoś obił bo się ruszał, a potem prowadzący zabrał więźniów na mape i znów mieli bezruch, to nie jest to liczone tak samo i klawisz ma prawo zabić lub obić więźnia, nie musi obowiązkowo też ich karniakować, bo tak robił x minut temu.. [Upomnienie/Ban 30 minut/1h]
 
2.35 Klawisz może na freeday'u zająć sobie pomieszczenie. Pomieszczenie nie może być blisko Gunroom'a. CT może zająć sobie jedno pomieszczenie nawet, gdy jest więcej klawiszy. [Upomnienie/Wyrzucenie z CT/1h]
 
2.36 Jeżeli klawisz zajmuje pomieszczenie do którego prowadzi teleport, ma obowiązek powiedzieć jakie to pomieszczenie i który teleport do niego prowadzi. [Upomnienie/Wyrzucenie z CT/1h]
 
2.37 Klawisze nie mogą kampić w Gun Roomie, oraz w korytarzach czy pomieszczeniach bezpośrednio przed GR. Wyjątkiem są mapy z "otwartym" GR'em. Klawisze mogą być w pomieszczeniach bezpośrednio przed GR, ale tylko wtedy kiedy jest więcej niż 12 więźniów, ale nie mogą być w GR. [Upomnienie/Wyrzucenie z CT/1h]
 
2.39 Jeżeli więzień ma broń i celuje do klawisza ten ma prawo go zabić w innym przypadku musi dać więźniowi 3 sekundy na wyrzucenie broni (Do broni zaliczamy WSZYSTKIE granaty). Jeżeli podczas odliczania więzień naceluję na klawisza, klawisz może go zabić.
 
2.40 Gdy prowadzący klawisz pozwoli dołączyć UCIEKINIEROWI, to nie może go zabić. [Upomnienie/Wyrzucenie z CT/1h]
 
2.41 Jeżeli klawisz przeszukuje, i znajdzie broń ma prawo natychmiastowo zabić więźnia.
 
2.42 Prowadzący przez rozpoczęciem zabawy, musi ją wytłumaczyć. [Upomnienie/Wyrzucenie z CT/30 minut]
 
2.43 Zabawy trzeba rozpocząć i zakończyć zależnie od rodzaju zabawy. Tyczy się takich zabaw jak: Kolorki, Sajmon mówi itp. Nie ma obowiązku kończyć takich zabaw jak pierwsza/ostatnia reakcja itp.
 
2.44 Podczas zabaw upoważnienie do zabijania ma tylko prowadzący, klawisze mogą zabijać jeśli prowadzący im na to pozwoli.
 
2.45 Prowadzący może podrzucać więźniom bronie podczas zabaw, które tego wymagają, jednak musi on się liczyć z tym, że więzień może się zbuntować. Prowadzący nie może zabić wtedy więźnia za posiadanie broni.
 
2.46 Prowadzący nie może dać zabawy po rundzie w której klawisze zginęli w wyniku buntu. Jedynymi wyjątkami są: [Upomnienie/Wyrzucenie z CT/1h]
    - życzenie gracza
    - koniec mapy.
 
2.47 Klawisz ma zakaz resetowania HP poprzez Tryb Walki. Wyjątkiem może być np. jakaś zabawa związana z HP. [Upomnienie/Wyrzucenie z CT/1h]
 
2.48 Cele podczas zabaw muszą być otwarte, a klawisze mają tego dopilnować. 
 
2.49 Podczas zabaw takich jak Prawda Fałsz czy Quiz, klawisz może zadawać tylko pytania ogólnoświatowe i związane z serwerem, nie mogą być to pytania na które nikt nie będzie znał odpowiedzi tj. pytania o swoim życiu prywatnych na przykład "Czy lubię zielony kolor?" [Upomnienie/Wyrzucenie z CT/1h]
 
2.50 Prowadzący ma zakaz dawania duszka/freedaya dla osoby która tego nie chce lub się na to nie zgadza.
 
2.51 Jeżeli więźniowie proszą lub polecenie było długie prowadzący ma nakaz powtórzyć polecenia raz jeszcze


2.52 Prowadzący nie może zakazać używanie przywilejów rang premium na różnych konkurencjach z więźniami. Może jedynie powiedzieć np: Nie możecie używać potrójnego skoku.

2.53 Uciekinier ma ograniczony czas na zbuntowanie się, wynosi on 2 minuty. [Slay/Ban 5 minut/Ban 30 minut]

 
3. Więźniowie
 
3.1  Więźniowie muszą słuchać się prowadzącego i wykonywać jego polecenia. Jeżeli nie mogą liczyć się ze śmiercią.
 
3.2  Wszystkie polecenia, nawet jeżeli prowadzący nie powie "polecenia wykonujemy jak najszybszą i jak najkrótsza drogą" muszą być i tak wykonane jak najszybciej. Inaczej grozi śmiercią więźnia.
 
3.3  Więźniowie mogą rozpocząć bunt w każdym miejscu i momencie, lecz muszą się liczyć z tym, że mogą zginąć.
 
3.4  Za próbę buntu mogą zostać uznane:

  • Przebywanie w GR.
  • Kradzież broni CT.
  • Posiadanie broni.
  • Rzucenie granata w CT/obok CT.
  • Zbliżenie się do CT. 
  • Użycie ucieczki np: w celi.
  • Ucieczka.


3.5  Więzień ma zakaz buntowania się po ożywieniu. Więzień może się zbuntować tylko wtedy gdy dołączy do pozostałych więźniów i wykona co najmniej 1 polecenie.  [Upomnienie/Ban 30 minut/3h]
 
3.6  Po ożywieniu gracz ma takie same zakazy i nakazy jak reszta więźniów. Prowadzący nie musi ich powtarzać.
 
3.7  Więzień ruletki używa na własną odpowiedzialność. Tylko prowadzący, może ożywić więźnia.
  
3.8  Zakaz robienie TK - Team kill'i, czyli wykorzystywanie elementów mapy do zabijania współwięźniów. (np. wrzucanie ich do 
   lawy itp.). Wyjątkiem są zabawy wyjaśnione przez prowadzącego oraz zabawy serwerowe w której trwa walka między więźniami.  [Upomnienie/Ban 30 minut/3h]
 
3.10 Więzień posiadający FreeDay'a ma zakaz buntu tj. zabicie klawiszy dzięki elementom na mapie.   [Upomnienie/Ban 30 minut/3h]
 
3.11 Gracz posiadający Freeday'a nie może klikać guzików, zabijąć więźniów dzięki elementom mapy, jest to uznawane za TK oraz blokować klawiszów grozi to zabiciem FreeDay'a.
 
3.12 W jednej rundzie, może być jeden duszek lub/i freeday.  [Upomnienie/Ban 15 minut/1h]
 
3.13 Więzień ma 40 sekund na wybranie życzenia, inaczej może liczyć się ze śmiercią.
 
3.14 Więzień ma 40 sekund na zabicie klawiszy podczas wybranego życzenia "Bezruch" jeżeli więzień nie zabije klawiszy w wyznaczonym czasie  to klawisze mają prawo wpisać Kill'a w konsoli. (Klawisz podczas życzenia ma nakaz powiedzenia w jakim pomieszczeniu się znajduję.

 

Bany ogólne
 
Reklamowanie serwerów, sieci: Ban Permanentny (Głównie chodzi o reklame, nie rozmawianie o danej sieci, serwerze)
Wejście na aktywnym banie: Ban Permanentny, bądź na tydzień gdy zrobiło się to nieumyślnie.
Używanie czitów: Ban Permanentny.
Podszywanie się pod gracza: Kick, ban 15 minut, ban 1 dzień.
Bugowanie mapy - Ban 30 minut - 1h.
Używanie modulatora głosu: Kick, ban 5 min - 30 minut.
Używanie nie sprawnego mikrofonu.: Mute, ban 15 min - 1h.
Kampienie w GR: Slay, kick, ban 30 minut.
Pchanie się do CT.: Ban 30 minut/3h/Ban na CT.
Ucieczka z CT: Ban 30 minut - 3h.
Nagminne przeklinanie/używanie wulgaryzmów: 30 minut - 12h.
Prowokowanie do różnego rodzaju kłótni oraz sprzeczek: Ban 30 minut - 1 dzień.
Obrażanie graczy/adminów na każdy możliwy sposób: Ban 3h - 3 dni.
Nieprzestrzeganie zasad zabaw: Slay, ban 5 min - 30 minut.
Używanie skryptów bądź komend: Ban 1 dzień - 1 tydzień - Ban Permanentny (uznawane jako wspomagacze)
Oszukiwanie administracji serwera: Ban 1 dzien, 1 tydzień, Ban Permanentny.
Bezpodstawne zgłaszanie graczy: Ban 30 minut do bana na 24h

 


WŁAŚCICIELA SERWERA MOŻE W KAŻDEJ CHWILI ZMIENIĆ REGULAMIN, A INFORMOWAĆ BĘDZIE O TYM ADMINISTRACJE KTÓRA BĘDZIE TO PRZEKAZYWAĆ GRACZOM. 
DŁUGOŚĆ BANA MOŻE BYĆ ZMIENIANA TYLKO PRZEZ WŁAŚCICIELA/OPIEKUNA.

 

Regulamin został stworzony przez właściciela serwera i zakazuje się jego kopiowania bez zgody właściciela.

Edited by Black
  • Super 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...